Diogelwch

Mae diogelwch ein cwsmeriaid yn holl bwysig i ni. Nid 'softplay' yw EGNI. Cwrs rhwstr dan do yn EGNI, ac felly mae'n bwysig eich bod yn dilyn y rheolau amlinellwyd isod.  Gofynnwyd i bawb sydd yn cymryd rhan i wrando ar ein rheolau diogelwch cyn dechrau'r sesiwn ac i rieni arwyddo cytundeb diogelwch, Ond, y nod fwyaf yw i gael hwyl, mae'r rheolau isod yn caniatáu i bawb cael hwyl a sbri mewn ffordd ddiogel!

DILLAD

ESGIDIAU ADDAS

Gwisgwch esgidiau addas a sicrhewch eich bod wedi ei glymu'n dyn.

Dillad addas

Mae gwisg ymarfer corff yn berffaith, ond mae'n bwysig eich bod yn gyfforddus ac yn gallu symud o gwmpas yn hawdd. Sicrhewch fod eich pocedi yn wag a dim bwcl ar eich gwisg.

PARCH

eraill

Parchwch bawb sy'n cymrud rhan, gan gynnwys y staff.

Nid ydym yn derbyn iaith ffiaidd, bwlio neu ymddygiad ymosodol.

PLant bach

Cymer ofal os oes plant bach o'ch cwmpas, yn enwedig wrth redeg tuag at rwystr.

CYFFREDINOL

Cofiwch

Mae'r staff yma i helpu, gofynnwch os oes angen help.

Mae rhieni/gwarchodwyr yn gyfrifol am eu plant.

Na na na

Dim bwyd a diod ar y rhwystrau.

Dim gwm cnoi.

Ni fydd mynediad i unrhyw un o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Peidiwch eistedd neu orwedd ar rwystrau.

Peidiwch daflu peli.
 

Y Pwll Meddal

Mae'r rheolau uchod yn bwysig yn y pwll meddal, ond, mae'n holl bwysig i gofio'r rheolau isod hefyd:

 

 • 1 person i neidio ar y tro

 • arhoswch nes bod y pwll yn wag cyn neidio

 • neidiwch o ganol y twr i ganol y pwll

 • hwynebwch o'ch blaen wrth neidio, dim neidio gwirion

 • gadewch y pwll mor gyflym ac sy'n bosib
   

DILYNWCH EGNI 

 • Twitter Social Icon
 • Instagram
 • Facebook Social Icon

© 2023 by Roundhouse. Proudly created with Wix.com

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon