BETH YW EGNI?

Cwrs rhwystrau ninja yw EGNI.  Credwn fod heini hwylus i bawb yn allweddol i ddatgloi ffordd o fyw mwy heini.

Dewch i .....

guro'r wal ninja

neidio mewn i'r pwll sbwng

disgyn i lawr y rhaffau

cropian trwy'r twnel

a llawer mwy!!!

Beth am ddilyn ni ar Facebook, Twitter ac Instagram er mwyn cael wybod am ddigwyddiadau a cynigion arbennig.

 

Cysylltwch

  info@egni.wales

Rhif : 07783 042 380

Unit 4, Sirhowy Industrial Estate

Tredegar

NP22 4QZ

Dilynwch arwyddion 'Sirhowy Hill Industrial Estate'

DILYNWCH EGNI 

  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • Facebook Social Icon

© 2023 by Roundhouse. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon